Actualitate

Despre cum omul sfințește locul

Manifestările culturale găzduite de Hanul Răzeșilor au devenit de mulți ani o obișnuință a vieții intelectual- artistice a meleagurilor nemțene, stabilind pulsul spiritual a unui spațiu istoric încărcat de datini și tradiții. Poate că mai mult decât în alte locuri, Moldova patriarhală este reînviată și așezată în temeliile de odinioară, adunându-i la un loc pe coborâtorii răzeșilor lui Ștefan cel Mare care, din când în când, trecând pe poduri de dor, vin din Basarabia străbună spre a-și întâlni frații de peste Prut, aici, pe meleagurile sadoveniene, la Hanul Răzeșilor. Totul a fost cu putință datorită strădaniilor unui om care, fermecat de pitorescul așezării, a venit cu un surplus de iubire și prețuire, întipărindu-și pecetea sufletului pe trăirea spirituală a tradiției strămoșești. Se

Read More