Actualitate

ALDE militează pentru inițierea unui program de dezvoltare a Moldovei

Conform datelor statistice, creşterea economică a înregistrat unele fluctuaţii datorită factorilor specifici locali, aceasta având o componentă geografică semnificativă: zonele subdezvoltate sunt concentrate în nord-est, la graniţa cu Moldova şi în Sud, de-a lungul Dunării. Subdezvoltarea apare ca fiind corelată în mare măsură cu şomajul şi cu preponderenţa activităţilor rurale, precum şi cu incapacitatea de atragere a investiţiilor străine directe. Regiunea Nord-Est este marcată atât de dependenţa sa de agricultură, cât şi de apropierea de graniţa cu Moldova şi cu Ucraina. Potrivit statisticilor Eurostat, în ceea ce priveşte disparităţile interregionale în termeni absoluţi şi relativi, zona de Nord-Est a Romaniei este cea mai săracă zonă europeană. Începând cu 1995, regiunea Nord-Est s-a

Read More