Constantin Iacoban, preşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, a dispus aprobarea Declaraţiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare al Strategiei Naţionale Anticorupţie.

În baza acestui document, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ condamnă corupţia în toate formele în care se manifestă, aderă la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare al Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2012–2015. De asemenea, îşi exprimă, în mod ferm, angajamentul de continuare a eforturilor anticorupţie prin mijloacele legale şi administrative corespunzătoare şi împreună cu aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ adoptă toate măsurile necesare pentru evitarea situaţiilor de conflict de interese şi incompatibilităţi, declararea oricăror interese personale care pot veni în contradicţie cu exercitarea obiectivă a atribuţiilor de serviciu şi consideră interesul public mai presus de orice alt interes, în acord cu respectarea principiului transparenţei procesului decizional şi accesului neîngrădit la informaţiile de interes public.

Pe baza aceleiaşi semnături, preşedintele Constantin Iacoban îşi asumă îndeplinirea măsurilor specifice ce ţin de competenţa exclusivă a instituţiei pe care o reprezintă.

„Luând act de adoptarea prin Hotărârea Guvernului nr. 215 din 2012 a Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2012–2015, a Inventarului măsurilor preventive anticorupţie şi a indicatorilor de evaluare, precum şi a Planului naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2012–2015 şi recunoscând importanţa obiectivelor Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2012–2015 precum şi a mecanismului de monitorizare a acestuia, am dispus aprobarea Declaraţiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare al Strategiei Naţionale Anticorupţie“, a declarat Constantin Iacoban, preşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *