„Dragi nemțeni,
Dragi compatrioţi!
Fraţi români!
În calendarul istoric al poporului nostru există zile cu profundă  semnificație istorică. Dintre toate, ziua cea mai importantă, sărbătoarea de suflet a tuturor românilor este 1 Decembrie, ziua națională a României.
Este o zi sfântă, o zi care, prin voia lui Dumnezeu, vine imediat după sărbătoarea Sfântului Andrei, ocrotitorul spiritual al românilor!
Românii au dorit dintotdeauna Unirea, pentru că vorbeau aceeași limbă, aveau aceleași obiceiuri și tradiții, același trecut de apărat și același viitor de realizat. Condiții neprielnice i-au făcut să trăiască despărțiți în mai multe provincii istorice: Ardealul, Banatul, Moldova, Țara Românească, Dobrogea și, nu în ultimul rând, Basarabia.            În pofida acestei situații, între românii de pe ambele versante ale Carpaților s-au statornicit strânse legături economice, politice și culturale. Carpații nu i-au despărțit niciodată pe români. Barbu Ștefănescu Delavrancea spunea: “Carpații nu ne despart ci ne întregesc. În ei s-au adăpostit și cei de dincolo și cei de dincoace, pe vremuri de nepăstuiri. În ei s-au strâns cei de-o limbă și de-o lege. Lor și-au spus durerea, cu ei și-au mâncat amarul. În ei s-a dospit și a crescut sufletul nostru. De pe culmile lor s-a revărsat doina de vitejie și doina de restriște, ducând  la vale, d-oparte și de alta, chemările misterioase ale neamului”. Una din aceste chemări a fost cea de realizare a unității naționale.

Aproape că nu există filă a istoriei poporului nostru din care să nu răzbată puternic asemeni unei flăcări arzătoare de nestins, dorința de unire, în cuget și-n simțiri, în una și-n aceeași patrie străbună. Să nu permitem nimănui să batjocorească paginile de istorie vie, desprinse din trecutul cu care ne mândrim pentru că ele vor răscoli amintiri, vor nelinişti locurile de veci sau mormintele fără cruce, a vrednicilor de pomenire, eroi ai neamului românesc căzuţi la datorie pentru ţară și unitate națională.   Unirea cea Mare, înfăptuită la 1 decembrie 1918, a fost un act de profundă dreptate națională. Ea a fost rezultatul luptei milenare a românilor din întreg spațiul carpato-danubiano-pontic și nu a fost un dar al puterilor străine. Ea a fost înfaptuită de către popor și pentru popor, iar ceea ce înfăptuiește poporul poartă pecetea veșniciei.

Astăzi e ziua noastră, a românilor, şi trebuie să ne bucurăm de ea. E zi de mare sărbătoare şi prilej de a ura  tuturor  românilor, celor de acasă și celor plecați peste hotare, un sincer La mulţi ani!
Aşa să ne ajute Dumnezeu !
Binecuvântat fie ținutul Neamțului!
La mulţi ani, România !”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *