Ion ASAFTEI nu se dezminte; se zbate ca să-și promoveze cei mai buni membri ALDE în funcții de conducere, în ideea că pregătirea profesională și competența acestora trebuie să dea răspuns imediat suitelor de probleme întâlnite în comunitățile locale.
Din nefericire, nepăsarea predecesorilor, lipsa de interes și ignorarea cerințelor firești ale cetățenilor au abandonat satul românesc într-o  tristă încremenire, contribuind la consolidarea filosofie că „ nu se schimbă nimic”, indiferent cine e la putere. E nevoie, așadar, de un suflu nou, iar în cazul de față, susținerea candidatului ALDE pentru Primăria Pipirig, GRIGORE AGAPIE , la alegerile de pe 11 iunie 2017, vine să confirme acest fapt.
Grigore Agapie -inginer silvic de peste 30 de ani- și-a câștigat un loc binemeritat în încrederea oamenilor, prin seriozitatea și profesionalismul pe care le-a dovedit de-a lungul unei cariere bazate pe onestitate.
 Pipirig este o comună în care ultimele evenimente ne-au arătat că în administraţia locală nu mai este loc pentru amatorism sau pentru combinaţii, aşa cum au crezut unii. O administraţie serioasă o pot face doar oamenii serioşi. Şi ca inginer silvic şi din poziţia de consilier local am demonstrat, cred eu, că problemele cetăţenilor şi respectarea legii trebuie să fie la fel de importante. Pipirig chiar este o comună care are nevoie de dezvoltare, de o implicare a administraţiei şi a primarului pentru ca oamenii să aibă condiţii mai bune de trai. Sunt multe măsuri care trebuie luate urgent, unele dintre ele chiar nu presupun resurse financiare sau alocări deosebite, ci doar preocupare reală,”avea să declare ing. Grigore Agapie.
La rândul său, Ion ASAFTEI, aflat într-unul din satele comunei Pipirig, Stânca, făcând o radiografie a situației economico- sociale a comunei Pipirig, nota pornind tocmai de la realitățile acestui sat:
18951269_799362140229161_2393129583652049774_n
“Problemele cu care se confruntă cetățenii acestui sat sunt cele legate de un fel de marginalizare sau chiar de excluziune socială, interpretat, bineînțeles, într-un mod mai puțin radical, dar și de sărăcie, lipsa educaţiei, sănătate, lipsa locuinţelor și şomajul.
Fără a generaliza însă, sunt stringente doleanțele cetățenilor în ceea ce privește:
-Diguirea rîului Ozana în satul Stânca prin executarea de-a lungul malurilor albiei minore a unor diguri de apărare pentru a împiedica revărsarea apelor mari ce prin nivelul lor ridicat depăşesc malurile, astfel încât să se asigure scurgerea debitelor mari pentru a evita pe viitor apariţia unor calamităţi provocate de inundaţii masive, ştiut fiind faptul că perioadele mari de secetă sunt urmate de precipitaţii abundente, de ploi torenţiale formatoare de inundaţii şi viituri.
-Defrișarea terenurilor ce aparțin Primăriei Pipirig și transformarea lor în pășune pentru animale;
-Acordarea ajutorului social tuturor familiilor îndreptățite ;
-Asfaltarea străzilor secundare ;
-Acordarea subvențiilor la pășune cetățenilor care au și cresc animale;
-Acordarea titlurilor de proprietate la toți proprietarii de pădure.

18882135_799361290229246_3093332060547688048_n
Într-o comunitate locală, unde administraţia şi cetăţenii sunt implicaţi activ în procesul participării cetăţeneşti, administraţia locală va fi pregătită să împărtăşească informaţiile într-o manieră onestă, completă şi clară, să ofere cetăţenilor posibilitatea de a-şi exprima opiniile şi de a influenţa deciziile administraţiei într-un mod corect şi deschis, să încurajeze cetăţenii să profite de aceste posibilităţi, să se angajeze în explicarea modului in care s-a luat decizia, furnizând toate argumentele care au fundamentat această decizie.
În acelaşi timp cetăţenii vor înţelege drepturile şi obligaţiile care le revin pentru a participa la luarea deciziilor la nivel local, decizii care le pot influenta direct sau indirect vieţile, vor fi pregătiţi să lucreze onest şi constructiv pentru a sprijini reprezentanţii administraţiei publice locale în rezolvarea problemelor.
Primarul, dar şi colaboratorii acestuia, trebuie să-şi exprime angajamentul faţă de participarea cetăţenească clar, sincer şi în mod frecvent.
Iar dl Grigore Agapie a făcut acest lucru astăzi față de cetățenii satului Stânca astfel încât la 11 iunie 2017, când va prelua mandatul de primar, CETĂŢEANUL să fie persoana cea mai importantă pentru funcţionarul public din primărie (prin telefon, prin poştă sau când vine personal), să nu fie o cifră statistică goală … ci o fiinţă umană, cu sentimente şi emoţii ca ale noastre, cu prejudecăţi şi preferinţe, să nu fie cineva cu care trebuie să ne certăm sau să ne încercăm puterile.
Cetățeanul este persoana care ne comunică dorinţele sale. Menirea noastră este să le tratăm într-o manieră avantajoasă pentru ambele părţi.
În concluzie, problemele cetățenilor trebuie rezolvate. Soluția pentru rezolvarea problemelor comunei Pipirig are un nume: GRIGORE AGAPIE!”
Iar dl Grigore Agapie are capacitatea necesară de a face acest lucru pentru toți cetățenii din comuna Pipirig.
Pe 11 iunie 2017 votați GRIGORE AGAPIE pentru PRIMĂRIA PIPIRIG !
Votați ALDE !”
 
(Al. M.)
 
 
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *