Elevii din București vor circula gratuit cu autobuzul și tramvaiul, începând din 11 februarie, prima zi a semestrului II. Societatea de Transport Bucureşti a anunţat că bbonamentele cu reducere 100% se vor elibera la centrele de emitere şi încărcare carduri STB SA pe baza carnetului de elev vizat pe anul în curs, care va avea înscris pe prima filă codul numeric personal al elevului, precum şi cartea de identitate, în cazul elevilor cu vârsta de peste 14 ani, cu evidenţierea domiciliului stabil sau provizoriu.
Pentru elevii claselor pregătitoare şi cu vârsta de până la 14 ani, abonamentele se eliberează în baza adeverinţei doveditoare / carnetului de elev, cu ştampila unităţii de învăţământ acreditate/ autorizate pentru anul în curs şi copie după certificatul de naştere.
Regulile sunt valabile pentru toți elevii care studiază în Capitală, indiferent din ce localitate provin.
De prevederile actelor legislative menţionate beneficiază numai elevii din învăţământul acreditat/ autorizat, primar, gimnazial, liceal şi profesional, cu vârsta până la 18 ani sau până la finalizarea studiilor liceale/ profesionale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *