Jurnalismul cultural, adevărată provocare pentru făuritorii metaforei, și-a găsit în autoarea Eva LAZEA punctele cardinale ale orizontului sensibil la confluența cu lumea artei, care ni se dezvăluie încărcată de mistere și taine. Eva LAZEA nu este doar un poet de certă valoare, ci și un estetician care operează cu categorii ale frumosului exprimat întru cuvânt, imagine și sunet, cu recurs la istorie, amintindu-ne astfel că ne însumăm firesc valorilor neamului românesc.
Recent, la  Editura PIM din Iași, a apărut lucrarea PE MELEAGURI MOLDAVE ȘI MUSCELENE ( Reportaje 2017-2018)- bijuterie literară luminată de trăirile nobile ale scriitoarei Eva LAZEA-  ghid sui generis în universul sensibil al artei văzută prin ochiul reporterului cultural.
Prin Porțile Timpului, scrie inspirat  autoarea, am trecut prin săgeți de foc, mergând pe poteci de lumină spre cunoaștere.
În peregrinările sale, Eva LAZEA scrie despre dulcele târg moldav, amintind figura de efigie a lui Gheorghe Asachi, poposind la Casa Dosoftei, la Palatul Roznovanu, la catedrala Metropolitană din Iași și la Teatrul Național Vasile Alecsandri, precum și în locurile devenite astăzi istorie. O bibliografie bogată, atent selecționată, susține întregul edificiu al lucrării.

Frazele par dăltuite în marmură, au solemnitatea  atingerii cu veșnicia:  “ Sulițele ascuțíte ale unui soare torid de la sfârșitul lui Gustar nu ne-au împiedicat să ne abatem de la traseu pentru a vizita bisericuța din lemn, care a trecut prin vitregiile vremurilor și încă stă maiestoasă în picioare deși nimeni nu era prin apropiere la ceas torid din acea zi. Ochiul descoperă ușor că acest monument de o valoare istorică inestimabilă- pe care cei care ar trebui nu o cunosc sau nu vor să o cunoască- este lăsat într-o grea suferință.”De la Iași, coborând spre mănăstirile din Neamț, spiritul treaz al autoarei adună în tezaurul emoțiilor  ceea ce a definit ca fiind “patrie mănăstirească”, înțelegând prin asta timpul și spațiul  sacru al rostirii  rugăciunii creștine. Dacă la Agapia “ sufletul se umple cu lumina artei  și culturii”la Mănăstirea Dealu are loc întâlnirea cu ISTORIA , căci, notează autoarea, “Generațiile tinere au acest drept, să-și cunoască strămoșii pentru a-i  putea respecta pentru jertfa lor de-a lungul timpului”.
Sensul este educativ dar, în egală măsură, și patriotic, ceea ce se așează firesc peste întreg discursul plin de lumină al autoarei. Eva LAZEA adună în paginile cărții suita evenimentelor  desfășurate de Societatea Culturală CLAPSIDRA din Roman, fiind , indiscutabil,primul ei cronicar.Un cronicar sensibil, minuțios, talentat și, mai ales, iubitor de Dumnezeu și de oameni.
Al. Mihăilă

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *